Organizační struktura

Plný název: Ulita Blansko, z.s.
Statut: zájmový spolek
Adresa:
B.Němcové 2431/2a, Blansko, 678 01,
Povaha: sdružení dětí, mládeže a dospělých

IČO:
620 77 589
Číslo registrace u  Ministerstva vnitra:
II/s-os/1-28958/96-R ze dne 11. 1. 1996

Předseda sdružení a statutární zástupce: Tomáš Khýr